ای خدای تنهایان . . .

نوشته شده توسط ...قلم... روی 1395/10/20

“هوالمحبوب”

 

 

ای خدای تنهایان و بی کسان و بی مونسان!

ای مخاطب آشنای دردهای نگفتنی !

اگر بناست بسوزیم ، طاقتمان ده

و اگر بناست بسازیم ، قدرتمان ده !

 

خدایا ؛

در این وانفسای گرانی

تنها کالای رو به تنزل دین توست.

بهای آن را درچشم دین فروشان بیفزا تا چنین ارزانش نفروشند.

 

خدایا!

کاری کن که دل قرار بگیرد !

 

خدایا!

به یأس بگو رهایمان کند

به خستگی بگو که دست از سرمان بردارد

و به شیطان بگوکه ما از آنِ توایم

امید نبندد!

 

 

” سید مهدی شجاعی “

اشتراک گذاری این مطلب!