هنوز هستن . . .

نوشته شده توسط ...قلم... روی 1395/10/21

“هوالمحبوب”

 

 

بهم گفت ، فیلمش فوق العاده است و موقع دیدنش کلی گریه کرده . . .

در فلشم ریخت و گفت فرصت مناسب نگاهش کن ، نگاه کردم

مزخرف بود !

بعضی ها چطور میتونن این فیلم ها را نگاه کنند !؟

اشتراک گذاری این مطلب!