به دور از ما باشد . . .

نوشته شده توسط ...قلم... روی 1395/10/20

“هوالمحبوب”

 

 

بعضی ها هر حرفی را با منظور مثل نان به موقع میچسبانند در تنور و بعدش که 

عکس العمل نشان می دهی با خنده و حالتی خوشنود می فرمایند : شوخی کردم

چه کم جنبه شده ای !!!!

هر تیکه و کنایه و نیشی که می خواهند نثارت می کنند و بعد میگویند : منظوری نداشتم!

آنوقت تو باید دست به گوشهایت ببری تا ببینی مخملی شده اند یا نه !


پ.ن: لورا ، گاهی چنان منفورترین شخصیت را پیشم داری که دوست دارم اگر کُلتی

داشتم یک تیر حرام کله پوکت میکردم ! آدم انقدر هم خاله زنک میشود !!!


اشتراک گذاری این مطلب!